Gdański kaper Paul Beneke

Średniowieczne prawo morskie rozróżniało kapra, czyli żeglarza, marynarza, kapitana statku lub okrętu od pirata. Ten pierwszy działał na polecenie danego władcy, otrzymując od niego rodzaj pisemnego zezwolenia do atakowania wrogów mocodawcy. Kaper napadał na wrogie statki lub okręty, zatrzymując je oraz ich towar jako należny sobie pryz (łup). Nie musiał…

Czytaj więcej