Muzeum Narodowe w Gdańsku

Upcoming events

 • 06-10-2017 Cały dzień

  „Między Florencją a Brugią. Portrety w Sądzie Ostatecznym Hansa Memlinga. Dlaczego Włosi cenili pittori fiamminghi?”

  Spotkanie z Dr Beatą Purc-Stępniak. Wprowadzenie Prof. Marcin Kaleciński.

   

  Więcej informacji na www.mng.gda.pl.

 • 20-10-2017 Cały dzień

  „In Paradisum: Brama Niebiańskiej Jerozolimy, muzykujące anioły, rajska łąka i zbawieni w ikonografii Sądu Ostatecznego.”

  Spotkanie z Prof. Marcinem Kalecińskim.

   

  Więcej informacji na www.mng.gda.pl.

 • 10-11-2017 Cały dzień

  „Oblicza Szatana w ikonografii Sądów Ostatecznych. Obraz Piekła – przestrzeń i typologia potępionych.”

  Spotkanie z Prof. Marcinem.Kalecińskim.

   

  Więcej informacji na www.mng.gda.pl.

 • 29-11-2017 Cały dzień

  „Początki kariery Hansa Memlinga w Brugii, znaczenie wczesnych zamówień dla jego twórczości.”

  Spotkanie z Dr Till-Holger-Borchert. Wprowadzenie Prof. Marcin Kaleciński.

   

  Więcej informacji na www.mng.gda.pl.

 • 01-12-2017 Cały dzień

  „Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku”
  Konferencja rozpocznie cykl sympozjów poświęconych Memlingowi, które MNG zamierza organizować cyklicznie co 4 lata. Punktem wyjścia jest tenże artysta i jego gdańskie opus magnum, szerszym kontekstem zaś malarstwo niderlandzkie XV
  i początków XVI wieku (forma, treści, mecenat, oddziaływanie i inne zagadnienia). Kolejne konferencje będą profilowane, ich temat ogłaszany, a zaproszenia rozsyłane z rocznym wyprzedzeniem. Chcemy, by obecność „Sądu Ostatecznego” w naszym mieście stała się pretekstem do ustanowienia MNG instytucją skupiającą najwybitniejszych badaczy malarstwa dawnych Niderlandów.
  Przedmiotem pierwszej z cyklu konferencji będzie zarówno dewocyjna twórczość Memlinga, jak i twórców niderlandzkich XV i początku XVI wieku. Temat ten obejmie obrazy, ryciny, wczesne książki drukowane, manuskrypty iluminowane, rzeźby, tapiserie, drobne przedmioty dewocyjne. Komitet organizacyjny pozostaje otwarty na różnorodne propozycje.
  Konferencję poprzedzi otwarcie wystawy „Zamieszkać z Chrystusem i Marią. Sztuka a dewocja prywatna w Niderlandach 1460–1520. Wystawa ze zbiorów polskich”, na której zostaną zaprezentowane wizerunki tablicowe Chrystusa i Marii powstałe w Niderlandach w XV i na początku XVI wieku, tryptyki z portretami donatorów, iluminowane kodeksy, wczesne druki, drzeworyty i miedzioryty dewocyjne. Dzieła zgromadzone na wystawie będą reprezentować popularne typy ikonograficzne malarstwa przeznaczonego do dewocji prywatnej, ewolucję tychże od Kultbild do Kunstbild, a także produkcję niderlandzkich warsztatów iluminatorskich.

  Termin: 1.12.2017 r.

  Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Sztuki Dawnej