Komunikat po konferencji prasowej Muzeum Narodowe w Gdańsku

24 sierpnia 2017, godz. 12.30–13.30 w Muzeum Narodowym w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1 odbyła się konferencja prasowa, w czasie której:

  1. podsumowano pierwsze półrocze realizacji programu „Sąd Ostateczny Hansa Memlinga JEDEN ze 100 najważniejszych obrazów w sztuce dawnej” oraz zaprezentowano wydarzenia kulturalne, które będą realizowane od września do grudnia 2017 r.;
  2. firma TOFU – autor „Złotej” kampanii promującej obraz Memlinga przedstawiła założenia kampanii;
  3. przedstawiono plakaty, które zostały wybrane w konkursie na kalendarz MNG 2018.

 

W konferencji wzięli udział

Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska

Wojciech Bonisławski Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 

Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska podziękowali wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom biorącym udział w Programie JEDEN ze 100 za organizację tak wielu wydarzeń, ich różnorodność oraz za to, że są adresowane do niemal wszystkich grup odbiorców. Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego potwierdził, że obraz Memlinga jest jednym z kluczowych elementów, wokół których są i będą budowane strategie promocyjne województwa pomorskiego. Z kolei Pan Prezydent zauważył, że po 6 miesiącach działania Programu JEDEN ze 100 wiedza o obrazie i zainteresowanie dziełem, zwłaszcza wśród mieszkańców miasta regionu, wyraźnie wzrosły. Dowodzi tego aktywność użytkowników mediów społecznościowych, żywo reagujących na informację o każdym odbywającym się wydarzeniu.

 

Wojciech Bonisławski Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku podsumował pierwsze półrocze realizacji Programu JEDEN ze 100.

Dotychczas instytucje kultury, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Gdańska i województwa pomorskiego zrealizowały 16 projektów poświęconych dziełu Memlinga.

Do końca roku w ramach Programu JEDEN ze 100 zostanie zrealizowanych kolejnych 16 projektów. Wszystkie wydarzenia zostały przygotowane z budżetów organizatorów lub/i pomocy finansowej: grantów Samorządu Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańska, środków finansowych Miasta Gdańska przekazanych samorządowi województwa pomorskiego w ramach tzw. pomocy samorządowej, programów stypendialnych Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska, dotacji w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Narodowe w Gdańsku realizuje w 2017 roku łącznie 11 wydarzeń – poinformował dyrektor Bonisławski. Dotychczas widzowie mogli wziąć udział w Nocy Muzeów, Dniu Wolnej Sztuki, Oddział Sztuki Dawnej proponuje zwiedzającym grę terenową po galeriach oddziału. Od lipca realizuje kampanię outdoorową, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest bardzo pozytywnie komentowana przez mieszkańców. Dyrektor zaprosił do kontynuowania spotkań Akademii „Sądu Ostatecznego”, której kolejne spotkania rozpoczną się w połowie września i będą trwać do połowy grudnia. Wyraził przekonanie, że ważnym wydarzeniem będzie wystawa „Zamieszkać z Chrystusem i Marią”. Jej autor i kurator prof. dr hab. Marcin Kaleciński przedstawi sztukę tworzoną na potrzeby dewocji prywatnej w Niderlandach w latach 1460–1520. Otwarciu wystawy (30 listopada 2017) towarzyszyć będzie pierwsza z cyklu zaplanowanych przez MNG konferencji memlingowskich – konferencja pt. „Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku” (1 grudnia 2017).

Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku zapowiedział też wydanie kalendarza MNG na rok 2018 poświęconego obrazowi Memlinga, który powstanie z 13 plakatów wyłonionych w konkursie ogłoszonym w czerwcu br. Przygotowywana jest też bogato ilustrowana książka dla dzieci o Hansie Memlingu i jego twórczości. Jej autorem jest dr Jacek Friedrich, a autorką ilustracji Joanna Czaplewska. W grudniu br. w muzeum zostanie udostępniona ceramiczna instalacja multimedialna wykonana przez włoskiego artystę ceramika Nicolę Bocciniego, która jest współczesną interpretacją tematu sądu ostatecznego, ściśle jednak odnoszącą się do dzieła Memlinga.

Wojciech Bonisławski podkreślił, że wszystkie zaprezentowane projekty  Muzeum narodowego w Gdańsku mogły być zrealizowane dzięki wsparciu sponsorskiemu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku a także środków finansowych Miasta Gdańska przekazanych samorządowi województwa pomorskiego w ramach tzw. pomocy samorządowej i dotacji celowej przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Słowa podziękowania skierował też na ręce Prezydenta Piotra Grzelaka i Prezesa spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje za udostępnienie muzeum na rzecz promocji obrazu jednego z miejskich tramwajów, który jako „złoty tramwaj” wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców i turystów.

 

Adam Chyliński  Dyrektor artystyczny TOFU Studio oraz Daniel Naborowski Dyrektor Zarządzający zaprezentowali założenia kampanii promującej obraz.

Pomysł został oparty na wykorzystaniu złotej kuli, wziętej wprost z obrazu Hansa Memlinga. Jako że jest ona kluczowym elementem ikonograficznym w obrazie Memlinga, jest też podstawowym elementem budującym skojarzenie z obrazem.

Dlaczego złota kula?

– kula, na której spoczywają stopy Jezusa Chrystusa symbolizuje Wszechświat, stopy Jezusa oparte na kuli symbolizują zaś jego panowanie nad światem i losem człowieka. [„Tronujący na tęczy Chrystus – Król Nowego Przymierza, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi (Mt 28,18), opiera stopy na złocistej kuli, obrazującej wszechświat”];

– kula symbolizuje wszechświat w jego geometrycznej doskonałości. W ujęciu neoplatońskim we Wszechświecie najważniejsze są następujące bryły:  kula, sześcian, stożek, dwunastosześcian foremny, dwudziestoczterosześcian foremny;  najważniejsza z nich jest kula, gdyż to w niej mieszą się pozostałe bryły;

– kolor złoty w średniowieczu oznaczał niebiańskość, świat aniołów, był symbolem duchowego oświecenia, symbolizuje naukę Chrystusa. [„Jezus ukazany został na złotym tle symbolizującym ponadczasową, boską przestrzeń. Takie tło w malarstwie niderlandzkim pełniło także funkcję dekoracyjną, odbijało światło kościelnych świec, wydobywało i uplastyczniało ukazane na nim postaci”].

Wdrożona koncepcja ma charakter bardzo rozwojowy i umożliwia budowanie wielu kampanii rozłożonych w okresie nawet do kilku lat. Jej ważnym walorem jest posługiwanie się kodem współczesnej komunikacji i szansa na dotarcie także do młodego odbiorcy.

Realizacja

Kampania została podzielona na dwie części: część teaserową (wzbudzającą zainteresowanie, zaciekawiającą) oraz część wyjaśniającą.

W ramach kampanii teaserowej zostały przygotowane projekty graficzne ze złotą kulą wygenerowaną w 3D (w formie przestrzennej) wyeksponowaną na czerwieni z logo MNG, która była głównym motywem przewodnim całości. Dodatkowym elementem kampanii był również tramwaj, oklejony złotą folią, który mieszkańcy mogli podziwiać w drugiej połowie lipca.

Z kolei w kampanii wyjaśniającej wygenerowany model kuli został przeniesiony na fotografie przygotowane w ramach sesji zdjęciowej wybranych miejsc w Trójmieście, tworząc konkretne projekty graficzne wykorzystywane w kampaniach outdoorowych oraz pełnej sferze komunikacji. W ramach przygotowanej sesji zdjęciowej wybrano docelowo 6 miejsc, które zostały sfotografowane. Następnie w procesie postprodukcji umieszczono na zdjęciach złotą kulę, której głównym zadaniem jest budowanie skojarzenia z obrazem Hansa Memlinga.

Aby podkreślić indywidualny charakter kampanii, została przygotowana podstawowa identyfikacja wizualna: logo oraz seria infografik dedykowanych obrazowi wraz z miniksięgą identyfikacji wizualnej określającej standardy stosowania znaku. W ramach rozwinięcia znaku przygotowano 12 ikon (linearnych infografik) powiązanych bezpośrednio z warstwą wizualną obrazu. Kolejne odsłony kampanii będzie można śledzić do końca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektywy

W 2018 roku kampania powinna być rozwinięta o kolejne projekty:

– działania o charakterze ambientowym, czyli niestandardowym, zaskakującym odbiorcę, związane z przestrzenią miejską i wchodzące w interakcję z publicznością;

– projekt spotu (warstwa wizualna i muzyczna) do dystrybucji w kanałach TV poświęconych podróżom, zabytkom; do lokowania w portalach internetowych, kampaniach telewizyjnych;

– projekty i produkcja gadżetów: torby, koszulki, przypinki, wlepki, tapety (komputer/smartfon) – do wykorzystania w ofercie sklepów MNG, a także wykorzystanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Urząd Miasta Gdańska;

– wykorzystanie motywu złotej kuli do zbudowania nowego spójnego systemu identyfikacji wizualnej MNG. Kula zostałaby wykorzystana do zindywidualizowanej identyfikacji Oddziału Sztuki Dawnej MNG (w ramach spójnej identyfikacji instytucji każdy oddział MNG, ze względu na specyfikę zbiorów, powinien otrzymać zindywidualizowany system oznaczenia).

 

Małgorzata Posadzka kierownik Działu Marketingu MNG zaprezentowała 13 plakatów, które zwyciężyły w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Celem konkursu było zebranie 13 plakatów, które stanowią autorską interpretację tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny i zostaną wykorzystane przez MNG do stworzenia kalendarza na rok 2018. Podstawową funkcją kalendarza będzie wzbudzenie zainteresowania dziełem Memlinga i jego promocja.

Terminy konkursu: nadsyłanie prac – do 3 lipca 2017 r., ogłoszenie wyników – 7 lipca 2017 r.

Jury w składzie: Wojciech Bonisławski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, dr hab. Adam Kamiński, Jarosław Bujny, dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor zwycięskiego projektu otrzyma 2000 zł, jury przyznało też 11 wyróżnień po 1000 zł. Nagrodę główną otrzymała Anna Parada, wyróżniono prace: Jacka Rudzkiego, Filipa Zbrzeźniaka, Karola Gawrońskiego, Karoliny Banaszkiewicz-Badury, Marty Szymanowskiej, Nikodema Pręgowskiego, Anny Chmielnik, Pauliny Ornatowskiej, Eugeniusza Waszkielewicza, Olgi Żołnowskiej i Teresy Płotkowiak.