Akademia Sądu Ostatecznego – cykl wykładów poświęconych tryptykowi

Akademia Sądu Ostatecznego, to projekt cyklu wykładów, nad którymi opiekę naukową MNG powierzyło profesorowi Marcinowi Kalecińskiemu (Instytut Historii Sztuki UG). Spotkania poświęcone będą szerokiemu spectrum zagadnień związanych z dziełem i popularyzujących wiedzę o nim (m.in. kontekst historyczny jego powstania, zleceniodawcy i odbiorcy, funkcje, forma i zawarte w nim treści). Gdańskie arcydzieło ukazane będzie na szerokim tle ikonograficznym. Część wykładów wzbogacona będzie o dyskusję z zaproszonym gościem – specjalistą na temat wąskiego zakresu, pozostającego istotnym kontekstem ołtarza Memlinga.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (od uczniów szkół gimnazjalnych po seniorów), spotkania wzbogacane będą materiałami dla słuchaczy i atrybutami kursu akademickiego – z indeksem i dyplomem ukończenia Akademii, nagrodami i wyróżnieniami dla najbardziej aktywnych i twórczych studentów.

Wykłady w Akademii rozpoczęło spotkanie inauguracyjne z udziałem Katarzyny Bik z Muzeum Narodowego w Krakowie i dr. Hab. Prof.UG Marcina Kalecińskiego pt.: „Sąd Ostateczny Hansa Memlinga i Dama z gronostajem Leonarda da Vinci to najważniejsze obrazy w polskich zbiorach”, które odbyło się 2 czerwca 2017 r. Po przerwie wakacyjnej wykłady rozpoczną się 14 września 2017 i zakończą 13 grudnia 2017. W sumie do końca 2017 roku odbędzie się 7 wykładów.

Pomysłodawca i organizator Akademii chcieliby kontynuować spotkania ze słuchaczami w 1. półroczu 2018 roku. Plan i harmonogram zostanie przygotowany w listopadzie 2017 roku po ocenie dotychczas zorganizowanych spotkań, na podstawie informacji zwrotnych od słuchaczy o zagadnieniach związanych z obrazem i jego twórcą, które chcieliby poznać bliżej.

 

Program:

2.06.2017

„Sąd Ostateczny Hansa Memlinga i Dama z gronostajem Leonarda da Vinci to najważniejsze obrazy w polskich zbiorach.”

Panel z udziałem Katarzyny Bik z Muzeum Narodowego w Krakowie  i dr. Hab. Prof.UG Marcina Kalecińskiego

 

14.09.2017

„Okoliczności powstania i dzieje Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga.” Spotkanie z Magdaleną Podgórzak i Alicją Andrzejewska-Zając. Wprowadzenie Prof. Marcin Kaleciński.

 

6.10.2017

„Między Florencją a Brugią. Portrety w Sądzie Ostatecznym Hansa Memlinga. Dlaczego Włosi cenili pittori fiamminghi?”

Spotkanie z Dr Beatą Purc-Stępniak. Wprowadzenie Prof. Marcin Kaleciński.

 

20.10.2017

„In Paradisum: Brama Niebiańskiej Jerozolimy, muzykujące anioły, rajska łąka i zbawieni w ikonografii Sądu Ostatecznego.”

Spotkanie z Prof. Marcinem Kalecińskim.

 

10.11.2017

„Oblicza Szatana w ikonografii Sądów Ostatecznych. Obraz Piekła – przestrzeń i typologia potępionych.”

Spotkanie z Prof. Marcinem .Kalecińskim

 

29.11.2017

„Początki kariery Hansa Memlinga w Brugii, znaczenie wczesnych zamówień dla jego twórczości.”

Spotkanie z Dr Till-Holger-Borchert. Wprowadzenie Prof. Marcin Kaleciński.

 

13.12.2017

„Sądy Ostateczne w sztuce bizantyńskiej i romańskiej.”

Spotkanie z Prof. Michałem Janochą. Wprowadzenie Prof. Marcin Kaleciński.

 

Informacje praktyczne:

– Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Sztuki Dawnej

ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk

 

Więcej informacji na www.mng.gda.pl.