Lato w operze – „Jak powstaje opera?”

W dniach 9-23 lipca 2017 roku w Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbywa się pierwsza edycja projektu Lato w Teatrze. Operowa edycja projektu nosi nazwę Lato w operze – „Jak powstaje opera?”. W półkoloniach teatralnych połączonych z warsztatami artystycznymi uczestniczą dzieci w wieku 10-12 lat. Dwutygodniowe zajęcia z artystami  prowadzone w grupach (aktorskiej, dźwiękowo-muzycznej, scenograficzno-kostiumowej) zakończą się teatralną prezentacją przygotowanego przez dzieci słuchowiska „Jak powstaje opera?” na scenie. Projekt  jest wydarzeniem towarzyszącym prapremierze opery „Sąd Ostateczny” Krzysztofa Knittla, która odbędzie się 9 listopada 2017 roku. Uczestnicy w ramach zajęć zobaczą także oryginał tryptyku Hansa Memlinga w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Projekt Prapremiery dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje”  –  priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca na lata 2016-2017 oraz programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej – priorytet „Muzyka” na rok 2017. Patronat nad cyklem prapremier operowych  –zamówień kompozytorskich OPERA GEDANENSIS objął Prezydent Miasta Gdańska.

 

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Więcej informacji:  http://www.operabaltycka.pl/pl/lato-w-teatrze.html