Konkurs plastyczny „Sąd ostateczny Hansa Memlinga pod lupą”

Zapraszamy dzieci i młodzież z  gdańskich szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym pt. „Hans Memling – Sąd ostateczny”. Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych ludzi przekazem zawartym w obrazie Hansa Memlinga pt. „Sąd ostateczny” znajdującym się w stałej ekspozycji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Organizatorem konkursu jest Projektornia…

Czytaj więcej

Kartka z kalendarza / Gdański kaper Paul Beneke / marzec 2017

Średniowieczne prawo morskie rozróżniało kapra, czyli żeglarza, marynarza, kapitana statku lub okrętu od pirata. Ten pierwszy działał na polecenie danego władcy, otrzymując od niego rodzaj pisemnego zezwolenia do atakowania wrogów mocodawcy. Kaper napadał na wrogie statki lub okręty, zatrzymując je oraz ich towar jako należny sobie pryz (łup). Nie musiał…

Czytaj więcej

SLAM Ostateczny w Muzeum Narodowym

Tematem pierwszej rundy Slamu Ostatecznego był sąd ostateczny. Dlatego Slam odbył się w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w którym przedstawiające go arcydzieło Memlinga jest eksponowane. Temat został potraktowany przez uczestniczących w slamie poetów i slamerów bardzo swobodnie, a czasem nawet żartobliwie. Osądowi licznie zgromadzonej w sobotę 25 lutego 2017, publiczności poddali…

Czytaj więcej